en / nl / sk / be

Software voor hypothecair krediet

Davinci is expert in het automatiseren van de gehele hypotheekcyclus, waaronder het verwerken, beoordelen en beheren van hypotheken. De Close Suite is een geavanceerde mid- en backoffice oplossing die ervoor zorgt dat verschillende hypotheekvormen digitaal verwerkt worden, vanaf het moment van aanvraag tot en met (bijzonder) contractbeheer. De oplossing en de modules zijn volledig cloud enabled en kunnen geleverd worden als (gecertificeerde) SaaS oplossing.

Close Origination

Close Origination


Close Servicing

Close Servicing


Close Recovery

Close Recovery


Close Origination

Hypotheekverstrekkers worden met verschillende uitdagingen geconfronteerd die tot gevolg kunnen hebben dat (potentiële) klanten het aanvraagproces vroegtijdig verlaten. Voorbeelden hiervan zijn processen die te lang duren of waarbij de aanvrager onvoldoende inzicht krijgt in de voortgang van de hypotheekaanvraag. Doorgaans duurt het zo’n 20 dagen om een hypotheek te krijgen. Klanten ondergaan een uitgebreid, handmatig proces voordat ze terugkoppeling ontvangen over hun aanvraag. De belangrijkste redenen voor vertraging in het proces zijn identiteitscontroles en credit checks en de handmatige analyse van acceptatiedocumenten.

Met Close Origination is het mogelijk het gehele hypotheekaanvraagproces 24/7 automatisch te laten verlopen. De aanvrager kan binnen enkele minuten na de aanvraag via een portal, consumentenwebsite of adviespakket, geïnformeerd worden over de hypotheekaanvraag. Dit maakt het voor hypotheekverstrekkers mogelijk om straight through processing ratio’s te maximaliseren, effectiviteit te verhogen en winst te vergroten. In Close Origination wordt de aanvraag in 10 stappen verwerkt, variërend van bijv. automatische extractie van gegevens van ID’s, salarisstroken en bankafschriften, het raadplegen van interne en externe bronnen, automatische en handmatige beoordeling van de aanvraag en het passeren en de uitbetaling. Alle gangbare hypothecaire producten worden ondersteund.

Onze expertise in het hypotheekaanvraagproces omvat kennis over de Nederlandse en Belgische wet- en regelgeving, evenals een directe aansluiting op BKR en de NBB. Bovendien hebben wij uitgebreide kennis van documentverwerking en beoordeling van Nederlandse en Belgische documenten, van risicoanalyse en van de hypotheekmarkt vanuit zowel het perspectief van de klant als van de geldverstrekker.

Door Close Origination is het mogelijk het hypotheekaanvraagproces flink te versnellen, aanvragers op de hoogte te houden over de status van hun aanvraag en hen binnen enkele minuten terugkoppeling te geven over de aanvraag.

"Gemiddeld lopen wij drie keer sneller het aanvraagproces door dan anderen."

Stephan de Graaf

Manager Mid Office, Adaxio

"De automatische verwerking zorgt ervoor dat ik niet meer bezig ben met de handmatige invoer van gegevens, maar mij kan richten op de beoordeling van complexe gevallen en uitzonderingssituaties."

Victor Collast

Senior Mortgage Acceptant, Adaxio

Waarom Close Origination?

 • 24/7 straight through processing in het hypotheekproces
 • Compleet digitaal dossier met hoge datakwaliteit
 • Minimale doorlooptijd tussen aanvraag en indicatief voorstel
 • Sterke reductie van bewerkingstijd van documentbeoordeling
 • Compliant met geldende wet- en regelgeving (MCD-proof)
 • Geautomatiseerd raadplegen van externe bronnen o.a. BKR/NBB, SFH, AFM en NHG
 • Flexibele, configureerbare oplossing voor optimale match for specifieke situaties
 • Eenvoudige integratie met bestaande IT-infrastructuur
 • Kostenefficiënte oplossing vanwege business- en kostenmodel
 • Geschikt voor zowel rechtstreekse distributie als intermediairs (HDN)
 • Eenvoudig passeerproces via ECH

10 stappen in Close Origination

1.

Ontvangst van een nieuwe aanvraag

Vanuit bijvoorbeeld een portal, consumentenwebsite of het adviespakket van een adviseur wordt via een webservice via HDN een nieuwe aanvraag ontvangen, gevalideerd en verwerkt. Daarmee kunnen zowel intermediairs als consumenten bediend worden.

2.

Interne bronnen raadplegen

De aanvraag wordt verrijkt met beschikbare gegevens uit interne bronnen zodat de nodige controles uitgevoerd kunnen worden. Voorbeelden van interne bronnen zijn: CRM systemen en de administratie van het intermediair. Ook een controle met het AFM-register voor bemiddelingsvergunning van het intermediair behoort tot deze processtap.

3.

Externe bronnen raadplegen

De aanvraag wordt verrijkt met beschikbare gegevens uit externe bronnen naar keuze, (waaronder BKR, SFH, EVA, VIS, NHG, KvK, Calcasa, NBWO en Kadaster) ten behoeve van fraudepreventie, compliance en het inschatten van kredietwaardigheid.

4.

Initiële offertebeoordeling

De aanvraag wordt automatisch beoordeeld op basis van de eerdere processtappen, berekeningen van o.a. leencapaciteit (LTI en LTV) en vooraf bepaalde business rules (acceptatiekader). Indien gewenst kan bij complexe situaties handmatige beoordeling plaatsvinden. Vervolgens wordt de stukkenlijst automatisch gegenereerd en via HDN verzonden. Optioneel: afhankelijk van de inrichting van de MCD processen wordt de indicatieve offerte verstuurd.

5.

Documentbeoordeling

Bewijsstukken worden zo veel mogelijk automatisch verwerkt en beoordeeld door de documenten aan het acceptatiekader te toetsen en fraude- en consistentiechecks uit te voeren.

6.

Externe bronnen raadplegen

Het dossier wordt in zijn geheel nogmaals getoetst aan de externe bronnen naar keuze (zie stap 3).

7.

Final assessment

Het complete dossier wordt opnieuw beoordeeld op basis van eerdere processtappen, berekeningen van o.a. leencapaciteit (LTI en LTV) en vooraf bepaalde business rules (acceptatiekader). Finaal akkoord vindt handmatig plaats met afgedwongen vierogenprincipe.

8.

Definitief hypotheekaanbod versturen

Na finaal akkoord wordt de definitieve hypotheek offerte (conform MCD regels) verzonden. Nadat deze getekend retour is gekomen en juist is bevonden, worden de notarisinstructies verzonden.

9.

Passeren

De definitieve rente en eventuele verlengingskosten worden berekend. Via ECH 4.0 kunnen gelden klaargezet worden voor passeren en wordt de definitieve sluitnota opgemaakt. Daarnaast kan de hypotheek geregistreerd worden bij NHG.

10.

Nieuw contract naar backoffice

Gegevens voor de contractadministratie worden verzameld en naar de backoffice verstuurd.

Vraag een demo aan

Benieuwd naar de mogelijkheden van onze oplossingen? Maak een afspraak met onze consultants voor een demo.

Demo aanvragen

Close Servicing

Het beheer van hypothecair krediet wordt gekenmerkt door hoge volumes die met de grootste nauwkeurigheid en snelle reactietijden behandeld moeten worden. Hierbij is veel flexibiliteit nodig om aan de voortdurend veranderende juridische vereisten te kunnen voldoen. Cruciaal hierin is dat het beheer in een stabiele en veilige omgeving uitgevoerd wordt. Met Close Servicing worden alle beheerprocessen van hypothecaire kredieten waar mogelijk op een geautomatiseerde wijze uitgevoerd, waardoor STP ratio’s verhoogd kunnen worden en bewerkingstijden verkort worden.

Close Servicing ondersteunt alle beheerprocessen vanaf de aanvang van de hypotheek tot de laatste betaling. Zowel de periodieke, terugkerende activiteiten zoals het berekenen en in rekening brengen van rentes en termijnbedragen, als de incidentele activiteiten zoals vroegtijdige vooruitbetalingen of tussentijdse renteherzieningen worden uitgevoerd in de contractadministratie en de financiële subadministratie van de oplossing. Alle achterstands- en intensief beheersactiviteiten zijn opgenomen in de module Close Recovery.

Met Close Servicing kunnen de beheerprocessen op nauwkeurige wijze uitgevoerd worden, waarbij er minder noodzaak is voor handmatige acties in het proces.

Waarom Close Servicing?

 • 24/7 straight through processing in het beheerproces
 • Gedetailleerde inzage in contracten en financiële historie
 • Geïntegreerde financiële administratie met complete controle over alle financiële flows incl. input voor grootboek
 • Multi-label, multi-funder en multi-language contractadministratie met ondersteuning van securitisatie
 • Integratie met BKR, NBB-CKP en NHG incl. aan- en afmelden, achterstandsmeldingen en bijzondere coderingen
 • Volledige integratie in eigen bank/mijn-omgeving wat bijdraagt aan de zelfwerkzaamheid van de klant
 • Flexibele, configureerbare oplossing voor optimale match met specifieke situaties
 • Eenvoudige integratie via gestandaardiseerde webservices API
 • Financieel beheer, incl. SEPA in- en excasso
 • Configureerbare en dynamische autorisatiematrices voor toegang op maat
 • Aparte submodule voor het beheer van roerende en onroerende zekerheden en onderpanden

Vraag een demo aan

Benieuwd naar de mogelijkheden van onze oplossingen? Maak een afspraak met onze consultants voor een demo.

Demo aanvragen

Close Recovery

Financiële instellingen worden vaak geconfronteerd met debiteuren die hun betalingsverplichtingen niet nakomen. Om het kredietverlies zoveel mogelijk te beperken en kredietrisico’s beheersbaar te houden is een efficiënt recovery management systeem essentieel. In Close Recovery worden alle bijzonder beheer- en juridische processen voor achterstallige betalingen van hypotheken ondersteund. Daardoor wordt straight through processing mogelijk en worden recovery ratio’s verhoogd. Ook kan de workload nauwkeurig ingeschat worden en worden incassokosten beperkt.

Close Recovery ondersteunt achterstandsbeheer en incasso processen voor alle soorten hypothecaire kredieten. Persoonlijke, op maat gemaakte, incassostrategieën blijken daarbij het meest effectief. Close Recovery stelt bijzonder/intensief beheerafdelingen in staat pro-actievere benaderingen toe te passen op basis van profiling en risicoanalyse. Op basis van situaties die zich gedurende het proces voordoen, kan een behandelplan aangepast worden voor een optimaler uitwinningsproces. Daarnaast kan dossierinformatie ontsloten worden voor derde partijen zoals bewindvoerders, notarissen, advocaten of schuldhulpverlening instanties, zodat zij betrokken kunnen worden bij de gemaakte afspraken.

Met Close Recovery kan uw organisatie een groter aantal cases verwerken tegen dezelfde kosten of het bestaande volume behandelen tegen lagere kosten.

Waarom Close Recovery?

 • Minimale beperking van kredietverlies met behoud van klantrelatie
 • Geoptimaliseerde recovery rates en workload
 • 24/7 straight through processing in bijzonder beheerprocessen
 • Persoonlijke behandelplannen en betaalregelingen o.b.v. profielen en historie
 • Gemakkelijke collaboration tool voor de samenwerking met derde partijen
 • Volledige integratie in eigen bank/mijn-omgeving wat bijdraagt aan de zelfwerkzaamheid van de klant
 • Direct anticiperen op verschillende situaties in het uitwinningsproces
 • Flexibele, configureerbare oplossing voor optimale match met specifieke situaties
 • Eenvoudige integratie met bestaande IT-infrastructuur
 • Configureerbare en dynamische autorisatiematrices voor toegang op maat

Vraag een demo aan

Benieuwd naar de mogelijkheden van onze oplossingen? Maak een afspraak met onze consultants voor een demo.

Demo aanvragen