en / nl / sk / be

SOFTWARE VOOR CONSUMPTIEF KREDIET

Davinci is expert in het automatiseren van de consumptief kredietcyclus, inclusief het verwerken, beoordelen en beheren daarvan. De Close Suite is een geavanceerde mid- en backoffice oplossing die ervoor zorgt dat verschillende soorten consumptief krediet digitaal verwerkt worden, vanaf het moment van aanvraag tot en met (bijzonder) contractbeheer. De oplossing en de modules zijn volledig cloud enabled en kunnen geleverd worden als (gecertificeerde) SaaS oplossing.

Close Origination

Close Origination


Close Servicing

Close Servicing


Close Recovery

Close Recovery


Close Origination

Tijden veranderen, ook binnen de sector consumptief krediet. Vandaag de dag zijn consumenten gewend om te allen tijde, 24/7, de beschikking te hebben over informatie en diensten, iets waar traditionele kredietsoftware niet op aansluit. Wanneer je wilt voldoen aan de huidige wensen en behoeften van de consument, is het geen optie om klanten door een uitgebreid handmatig proces te laten gaan voor ze terugkoppeling ontvangen over de aanvraag. Daarnaast zijn traditionele softwaresystemen complex te handhaven vanuit software- en wetgevingsperspectief.

Close Origination biedt snelheid, efficiency en optimaal resultaat aan de aanvrager én de kredietverstrekker. In de oplossing kunnen aanvragen zowel via web- of mobiele applicaties door consumenten gedaan worden als via dealers en intermediairs. In Close Origination wordt de aanvraag in 10 stappen verwerkt, variërend van bijv. automatische extractie van gegevens van ID’s, salarisstroken en bankafschriften, het raadplegen van interne en externe bronnen, automatische en handmatige beoordeling van de aanvraag (incl. credit scoring en risk based pricing) tot de uiteindelijke offerte en uitbetaling.

Onze expertise in het kredietaanvraagproces omvat kennis over de Nederlandse en Belgische wet- en regelgeving, evenals een directe aansluiting op BKR en de NBB. Bovendien hebben wij uitgebreide kennis van documentverwerking en beoordeling van Nederlandse en Belgische documenten, van risicoanalyse en van de kredietmarkt vanuit zowel het perspectief van de klant als van de kredietverstrekker.
LEES MEER over Automatische documentverwerking (STP)

Waarom Close Origination?

 • 24/7 straight through processing in het kredietproces
 • Gedegen beoordeling van het kredietrisico
 • Minimale doorlooptijd tussen aanvraag en offerte voorstel
 • Hogere aanvraag/contract conversies door kortere doorlooptijd
 • Sterke reductie van bewerkingstijd van documentbeoordeling
 • Optimale fraudepreventie door controle bij o.a. BKR/NBB, EVA, SFH en Focum
 • Flexibele configureerbare oplossing voor optimale match met specifieke situatie
 • Eenvoudige integratie met bestaande IT-infrastructuur
 • Voorbereid op volledige integratie met front offices en portals
 • Geschikt voor zowel Doorlopend als Aflopend Krediet, met en zonder onderpand
 • Geschikt voor zowel rechtstreekse distributie als via intermediairs of dealers

10 stappen in Close Origination

1.

Ontvangst van een nieuwe aanvraag

Vanuit bijvoorbeeld een portal, consumentenwebsite, mobiele applicatie of iedere andere front office applicatie, wordt via de Close API, MAEX of HDN interfaces, een nieuwe aanvraag ontvangen, gevalideerd en verwerkt. Zowel consumenten, intermediairs als dealers kunnen bediend worden. Er wordt een digitaal klantdossier aangemaakt.

2.

Interne bronnen raadplegen

De aanvraag wordt verrijkt met beschikbare gegevens uit interne bronnen, zoals het CRM systeem, administratie van intermediair of dealer, interne zwarte lijsten en personeelsadministratie voor de nodige controles. Ook een controle met het AFM-register voor bemiddelingsvergunning van het intermediair behoort tot deze processtap.

3.

Berekening van prescore

In deze optionele stap kan op basis van de beschikbare informatie in een vroeg stadium een beperkte beoordeling uitgevoerd worden.

4.

Externe bronnen raadplegen

De aanvraag wordt verrijkt met beschikbare gegevens uit externe bronnen (waaronder BKR, EVA, en Focum) ten behoeve van fraudepreventie, compliance en het inschatten van kredietwaardigheid. Aanvullende bronnen kunnen gemakkelijk toegevoegd worden aan het proces.

5.

Automatische beoordeling

De aanvraag wordt beoordeeld op basis van de eerdere processtappen en de automatische berekening van de maximum leencapaciteit, relevante kredietparameters zoals het termijnbedrag en de (theoretische) looptijd, creditscoring en het rentetarief (o.b.v JKP en nominaal tarief). Ook kan een kredietrisico profiel gemaakt worden en meegenomen worden in de beoordeling.

6.

Handmatige beoordeling

Bij complexe aanvraagsituaties kan handmatige beoordeling plaatsvinden waardoor traditionele acceptatieprocessen ondersteund kunnen worden.

7.

Beoordeling offerte voorstel

Het voorstel, inclusief de bijbehorende dynamische stukkenlijst en de vastgestelde geldigheidsduur van de offerte/het contract, wordt gegenereerd.

8.

Document controle

Bewijsstukken worden zo veel mogelijk automatisch verwerkt en beoordeeld om zo de eerder gemaakte voorbehouden op te heffen. Tot slot vindt finale beoordeling plaats op basis van alle beschikbare informatie, inclusief een controle op fraude en consistentiechecks op de gegevens.

9.

Uitbetalingen

Uitbetalingen en eventuele inlossingen van lopende leningen worden via een vier-ogen controle geadministreerd en gecontroleerd. Hierna volgt het finaal akkoord.

10.

Nieuw contract naar backoffice

Gegevens voor de contractadministratie worden verzameld en verstuurd naar de backoffice. Optioneel kan een welkomstbrief verstuurd worden naar de aanvrager en/of het intermediair.

Vraag een demo aan

Benieuwd naar de mogelijkheden van onze oplossingen? Maak een afspraak met onze consultants voor een demo.

Demo aanvragen

Close Servicing

Het beheer van consumptief krediet wordt gekenmerkt door hoge volumes die met de grootste nauwkeurigheid en snelle reactietijden behandeld moeten worden. Hierbij is veel flexibiliteit nodig om aan de voortdurend veranderende juridische vereisten te kunnen voldoen. Cruciaal hierin is dat het beheer in een stabiele en veilige omgeving uitgevoerd wordt. Met Close Servicing worden alle beheerprocessen van consumptieve kredieten waar mogelijk op een geautomatiseerde wijze uitgevoerd, waardoor STP ratio’s verhoogd worden en bewerkingstijden verkort worden.

Close Servicing ondersteunt alle beheerprocessen vanaf de aanvang van het krediet tot de laatste betaling. Zowel de periodieke, terugkerende activiteiten zoals het berekenen en in rekening brengen van rentes en termijnbedragen, als de incidentele activiteiten zoals vroegtijdige vooruitbetalingen of tussentijdse renteherzieningen worden uitgevoerd in de contractadministratie en de financiële subadministratie van de oplossing. Alle achterstands- en intensief beheersactiviteiten zijn opgenomen in de module Close Recovery.

Met Close Servicing kunnen de beheerprocessen op nauwkeurige wijze uitgevoerd worden, waarbij er minder noodzaak is voor handmatige acties in het proces.

Waarom Close Servicing?

 • 24/7 straight through processing in het beheerproces
 • Gedetailleerde inzage in contracten en financiële historie
 • Geïntegreerde financiële administratie met complete controle over alle financiële flows incl. input voor grootboek
 • Multi-label, multi-funder en multi-language contractadministratie met ondersteuning van securitisatie
 • Integratie met BKR, NBB-CKP en NHG incl. aan- en afmelden, achterstandsmeldingen en bijzondere coderingen
 • Volledige integratie in eigen bank/mijn-omgeving wat bijdraagt aan de zelfwerkzaamheid van de klant
 • Flexibele, configureerbare oplossing voor optimale match met specifieke situaties
 • Eenvoudige integratie via gestandaardiseerde web services API
 • Financieel beheer incl. SEPA in- en excasso
 • Configureerbare en dynamische autorisatiematrices voor toegang op maat
 • Aparte submodule voor het beheer van roerende en onroerende zekerheden en onderpanden

Vraag een demo aan

Benieuwd naar de mogelijkheden van onze oplossingen? Maak een afspraak met onze consultants voor een demo.

Demo aanvragen

Close Recovery

Financiële instellingen worden vaak geconfronteerd met debiteuren die hun betalingsverplichtingen niet nakomen. Om het kredietverlies zoveel mogelijk te beperken en kredietrisico’s beheersbaar te houden is een efficiënt recovery management systeem essentieel. In Close Recovery worden alle bijzonder beheer- en juridische processen voor achterstallige betalingen van consumptief krediet ondersteund. Daardoor wordt straight through processing mogelijk en worden recovery ratio’s verhoogd. Ook kan de workload nauwkeurig ingeschat worden en worden incassokosten beperkt.

Close Recovery ondersteunt achterstandsbeheer en incasso processen voor alle soorten consumptief krediet. Persoonlijke, op maat gemaakte, incassostrategieën blijken daarbij het meest effectief. Close Recovery stelt bijzonder/intensief beheerafdelingen in staat pro-actievere benaderingen toe te passen op basis van profiling en risicoanalyse. Aan de hand van situaties die zich gedurende het proces voordoen, kan een behandelplan aangepast worden voor een optimaler uitwinningsproces. Daarnaast kan dossierinformatie ontsloten worden voor derde partijen zoals bewindvoerders, notarissen, advocaten of schuldhulpverlening instanties, zodat zij betrokken kunnen worden bij de gemaakte afspraken.

Met Close Recovery kan uw organisatie een groter aantal cases verwerken tegen dezelfde kosten of het bestaande volume behandelen tegen lagere kosten.

Waarom Close Recovery?

 • Maximale beperking van kredietverlies met behoud van klantrelatie
 • Geoptimaliseerde recovery rates en workload
 • 24/7 straight through processing in bijzonder beheerprocessen
 • Persoonlijke behandelplannen en betaalregelingen o.b.v. profielen en historie
 • Persoonlijke behandelplannen en betaalregelingen o.b.v. profielen en historie
 • Volledige integratie in eigen bank/mijn-omgeving wat bijdraagt aan de zelfwerkzaamheid van de klant
 • Direct anticiperen op verschillende situaties in het uitwinningsproces
 • Flexibele, configureerbare oplossing voor optimale match met specifieke situaties
 • Eenvoudige integratie met bestaande IT-infrastructuur
 • Configureerbare en dynamische autorisatiematrices voor toegang op maat

Vraag een demo aan

Benieuwd naar de mogelijkheden van onze oplossingen? Maak een afspraak met onze consultants voor een demo.

Demo aanvragen