en / nl / sk / be

HDN verlengt strategisch partnership met Davinci

2 MAART 2017 - HDN en Davinci hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten waarin zij hun strategisch partnership hebben bevestigd voor de komende 5 jaar. Daarmee is Davinci ook de komende jaren weer een belangrijke partner voor HDN op het gebied van het beheer, de implementatie en de ontwikkeling van de standaard en het platform.

De afgelopen jaren heeft Davinci haar voetsporen verdiend in de financiële dienstverlening. Tweeëntwintig jaar geleden werd de coöperatieve vereniging HDN opgericht door Davinci. Daarna is Davinci o.a. betrokken geweest bij de oprichting van branche-initiatieven ECH en Skydoo en verricht het consultancy activiteiten bij productaanbieders en serviceproviders in de hypotheek- en kredietketen.

Sinds de oprichting van de vereniging verzorgt Davinci naar volle tevredenheid van HDN alle dagelijkse werkzaamheden rondom bedrijfsvoering, beheer, implementatie en ontwikkeling. HDN creëert in de loop van 2017 een kleine, eigen loondienstorganisatie om de continuïteit van HDN te waarborgen en zich onafhankelijker te positioneren ten opzichte van haar stakeholders, waaronder Davinci. Met de voortzetting van het strategisch partnership draagt Davinci ook in de komende 5 jaar weer voor een belangrijk deel bij aan de optimalisatie van de hypotheek- en kredietprocessen in de financiële dienstverlening.