en / nl / sk / be

Automatische documentverwerking (STP)

In steeds meer organisaties wordt er gestreefd naar het optimaliseren en het efficiënter inrichten van bedrijfsprocessen. De invoering van straight through processing is daar een belangrijk onderdeel van. Het gebruik van geautomatiseerde documentanalyse leidt tot sterk verbeterde bedrijfsprocessen, met name ten aanzien van snelheid en nauwkeurigheid.

In de huidige, sterk concurrerende markt is het voor kredietverstrekkers belangrijk om het kredietaanvraagproces zo efficiënt mogelijk (STP en first-time-right) te laten verlopen. Het krediet- en hypotheekaanvraagproces is doorgaans een zeer tijdrovend proces waarbij de aanvrager veel documenten moet aanleveren. De handmatige controle van de benodigde bewijsstukken waaronder handmatige controles op identiteit en kredietwaardigheid zorgen ervoor dat het gemiddeld zo’n 20 dagen duurt om een hypotheek te krijgen.

DocStreet is een geavanceerde SaaS oplossing die ervoor zorgt dat documenten automatisch via web services en een webapplicatie geanalyseerd en verwerkt kunnen worden. DocStreet zorgt er door middel van data herkennings- en extractietechnieken voor dat ongestructureerde informatie uit afbeeldingen (pdf, tiff, jpg, etc. van gescande documenten) en searchable pdf’s, omgezet wordt in gestructureerde informatie waarna automatische dossierverwerking, inclusief het automatisch invullen van de aanvraag en het aanvullen en verifiëren van de data, mogelijk is. Met DocStreet wordt de verwerkingstijd van een hypotheekaanvraag teruggebracht van 20 dagen naar enkele minuten. Ook worden conversie ratio’s verhoogd en arbeidskosten verlaagd. DocStreet kan ook ingezet worden voor automatische documentverwerking buiten de financiële dienstverlening.

 

De volgende verwerkingsfuncties zijn beschikbaar in de huidige versie van DocStreet:

  • Het samenvoegen van documenten
  • Het analyseren van documenten
  • Het onderhouden van dossiers
  • Het bewerken van documenten
  • Notificatie mechanisme over de status van een document

Waarom DocStreet?

  • Automatische dossierverwerking zorgt ervoor dat een STP aanvraagproces mogelijk is en FTR rates verhoogd worden.
  • DocStreet zorgt voor automatische verwerking van ongestructureerde, semi-gestructureerde en gestructureerde documenten (salarisstroken, identiteitsbewijzen, contracten etc).
  • Gegevens uit documenten kunnen in een webapplicatie bekeken, aangevuld en geverifieerd worden.
  • Controle op consistentie en validiteit door ingebouwde businessrules ter preventie van fraude.
  • In de Cloud als SaaS oplossing beschikbaar wat zorgt voor kosten- en schaalbaarheidsvoordelen.

Functionele beschrijving

Straight through processing in uw aanvraagproces

Een belangrijk onderdeel van straight through processing in het krediet- en hypotheekaanvraag proces, is het gebruik van automatische dossierverwerking. Daarvoor is digitale informatie benodigd. Echter is het merendeel van de informatie veelal ongestructureerd, denk daarbij aan afbeeldingen (pdf, tiff, jpg, etc. van gescande documenten) en searchable pdf’s. DocStreet zet ongestructureerde data om in gestructureerde data en maakt deze na enkele geldigheids- en fraudechecks bruikbaar voor het vervolgproces, bijvoorbeeld in front- of midoffice processen.

Levering & beveiliging

DocStreet is in de cloud als SaaS oplossing beschikbaar en voldoet aan de huidige gestelde beveiligingseisen en wetgeving voor Nederlandse financiële instellingen. Met partner Amazon Web Services zijn contracten afgesloten in het kader van de bescherming van de data. Daarnaast wordt onder andere gebruik gemaakt van IP-adres restricties, encryptie van alle gebruikte documenten/data en beveiligde communicatie via https.

Gemakkelijke integratie

De functionaliteiten van DocStreet zijn beschikbaar via webservices en widgets. Deze webservices en widgets kunnen gemakkelijk geïntegreerd worden in de gebruikte midoffices en/of webapplicaties.

Fraudepreventie

DocStreet zorgt ervoor dat de kans op fraude aanzienlijk verminderd wordt doordat mogelijke fraude indicatoren opgespoord worden. De ingebouwde businessrules controleren de gegevens in een document op consistentie en validiteit en geven bij vermoeden van fraude een signaal af.

Checks en statusinformatie

Per dossier kan aangegeven worden welke documenten nodig zijn en welke businessrules, bijvoorbeeld ten aanzien van de geldigheid van het document, benodigd zijn. DocStreet houdt vervolgens de voortgang van het dossier bij en verstrekt informatie over de status van de verschillende documenten. Ook beschikt DocStreet over een user interface waarmee gegevens uit de verwerkte documenten aangevuld of geverifieerd kunnen worden.

Meer weten over deze oplossing? Lees ook onze whitepapers over het automatisch ordenen van dossiers en de controle op handtekeningen in een document.


Vraag een demo aan

Benieuwd naar de mogelijkheden van onze oplossingen? Maak een afspraak met onze consultants voor een demo.

Demo aanvragen